[ SVENSKA ] [ ENGLISH ]aktorerna

Under hösten 2014 och 2015 sker en stor demonstrator i Göteborgsregionen. Trafikverket, Volvo, Klimator och Svevia ingår bland de parter som planerar och genomför RSI-projektet.

För hösten och vinterns arbete finns en rad spännande frågeställningar kring hur vinterväghållning kan bli bättre med hjälp av RSI. Ett 100 tal personbilar kommer att rulla i Göteborgsregionen.

Följande informationskällor ingår i projektet.

 • VVIS (VägVäderinformationssystem)
  Idag finns ca 850 olika VVIS-stationer runt om i landet. VVIS visar vägytans temperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, nederbördens typ och mängd samt vindens hastighet och riktning. Många av stationerna är också utrustade med väglagskamera.
 • Väderinformation
  Väderprognoser, Satellitdata & Radarbilder
 • GIS-system (Geografiskt informationssystem)
  Insamling, lagring, analys och presentation av geografiska data.
 • Klimatmodell
  Klimatmodellen bygger på en väl beprövad vägvädermodell som beräknar yttertemperaturer och väglag för vägsträckor utifrån VViS-­‐data och meteorologiska prognoser i gridceller.
 • Klimattolk
  ”Tolken” är den centrala delen i RSI, tar in och väger samman all tillgänglig information för att kunna räkna fram en nulägesstatus och presenteras i valt gränssnitt (GUI). En liknande teknik används inom projekt BiFi för att förutsäga när och var som tjällossning kan orsaka problem.
 • FCD – Floating Car Data
  Floating Car Data – är realtidsdata från bilar. RSI-­‐ projektet kommer två olika typer av data att användas; dels realtidsdata från fordonen som hjälper till att beskriva rådande väder och väglag och dels RFE-­‐data som är ett mått på aktuell friktion som bilen uppmäter.
 • GUI (Graphic User Interface)
  Med RSI får användaren ett lättläst verktyg för att bedöma aktuellt-­‐ och kommande väderläge. Mockup går att se här.