Personuppgiftsansvar

Klimator AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Kontakta oss på e-postadressen silke.schau@klimator.se om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter .

Anmälningar till event och prenumerationer

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier, workshoppar eller liknande event sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Om vi tar betalt för eventet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Klimator AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information

Vill du veta om Klimator AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss på e-postadressen silke.schau@klimator.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade.

Observera att Klimator AB http://www.roadstatus.info/ enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel kund- och prenumerantregister, och inte uppgifter som finns hos andra organisationer och företag som vi samarbetar med, exempelvis i utvecklings- och samverkansprojekt.