RSI, Road Status Information har utvecklats under ett flertal år med den huvudsakliga frågeställningen:

Kan fordonsdata ligga till grund för en ny typ av beslutstöd som gör att såväl entreprenörer och beställare kan skapa en säkrare väg, mindre miljöpåverkan och effektivisera befintliga resurser?

 • Hur ska framtida fordonsdata fångas, hur ser en rimligt insamlingsområde ut, vilken kvalité krävs för att möta nyttorna för entreprenörsorganisationerna?
 • Vilka grundläggande behov och utmaningar har entreprenörsorganisationerna för beslut, genomförande och uppföljning.
 • Hur kan Trafikverket som organisation förändra och utveckla sin strategi vad gäller underhåll av vintervägar.

I projektet har Svevia, PEAB, Skanska och NCC ingått som referenser från entreprenörsledet och två använder idag RSI för sin dagliga verksamhet.

Svevia skapar högre kvalité med RSI 

Svevia som är en av Sveriges största entreprenörsorgansiationer för att underhålla vintervägar har varit med och identifierat behoven kring ny teknik och beslutstöd för sin verksamhet. Svevia underhåller idag nästan hälften av Sveriges alla vintervägar och ser stora möjligheter med när ny teknik utvecklar ny kunskap och nya arbetssätt för att skapa säkrare vägar, förbättra miljön och använda sina egna resurser på ett smartare sätt.

Andreas Bäckström, Svevia har varit involverad från början tillsammans med sina beredskapshavare (användare) och löpande kommit med synpunkter, tankar och idéer.

 

På vilket sätt påverkar nya typer av beslutstöd ert arbetssätt?

 • Beslutstöd gör att personalkostnaden reduceras pga förenklad beslutsprocessen där tid frigörs. Beslutsprocessen blir även förutsägbar och systematisk då inte enskildas kunskap samt strategi påverkar beslut i för hög grad.

 

Vilka fördelar har ni identifierat med att använda RSI som beslutstöd?

 • Beredskapshavaren kan detaljerat övervaka, leda och koordinera produktionsinsatser över större områden. Beslutsstöd kan även kopplas mot andra befintliga produktionssystem för ökad automatisering.

 

Om du spanar 5-10 år framåt. Hur kommer vi att underhålla våra vintervägar då?

 • Beredskapshavarens roll är förändrad till systemövervakning av semi och helautomatiserade autonomasystem. Systemen sköter beslutsfattande, utkallning, rutt-optimering, plogbredd samt saltgiva vid normalväder dvs i de fall där det finns gott om erfarenhetsdata och scenerier är förutsägbara. Beredskapshavaren behöver dock övervaka system samt eventuellt gripa in och ta över beslutsfattande vid extremväder med extra ordinära förutsättningar. Självkörande lastbilar-  ja varför inte 😉

Nedan listar Andreas sina favoriter för att använda RSI i sin dagliga verksamhet.

 • Ekonomi: minskade maskintimmar, saltförbrukning och inlärningstid för rutter och saltningsmanövrering.
 • Miljö: minskat avgasutsläpp och saltanvändande.
 • Framkomlighet: bättre kvalité gynnar framkomlighet
 • Trafiksäkerhet: fokus kan läggas på omgivande trafikanter istället för manövrering av saltspridare.
 • Arbetsmiljö: mindre att hålla reda på vid högre automatiseringsgrad leder till minskad stress vid höga utförandekrav för beredskapshavare samt chaufför.
 • Kvalitet: optimalt handhavande saltspridare samt detaljerade vägväderprognos.
 • Attraktivitet: digitaliserad och modern arbetsgivare
 • Enhetligt arbetssätt
 • Hållbarhet: Svevia jobbar aktivt med hållbarhet
 • Mjuka parametrar: Möjlig parameter i kommande  trafikverkesupphandlingar
 • Kundhjälp: Vi hjälper våran största kund att realisera stor besparingar av samhällskostnader