Norska Trafikverket, Statens Vegvesen investerar i en pilot for å skaffe erfaringer med den nya svenska vägvädertekniken, Road Status Information (RSI). RSI är en programvara där information från uppkopplade bilar bearbetas med artificiell intelligens och vägs samman med väderprognoser och information från fasta vädersensorer. Bilen blir en rullande väderstation som förutom yttertemperatur också levererar aktuell friktion som är avgörande för att bedöma halkrisken på den aktuella platsen.

Tack vare den artificiella intelligensen i programvaran finns nu möjligheten att i realtid både se aktuellt väglag och ge en skarp vägväderprognos de närmaste 12 timmarna. Tekniken skapar stora möjligheter att både minska olyckor, förbättra miljön och använda resurser mer effektivt.

  • Hela branschen behöver göra ett stort tekniksprång för att möta ökade krav från våra bilister och vi har utvärderat den svenska tekniken under några år. Vår bedömning är att den är helt i front inom området, säger Torgeir Vaa från Norska Trafikverket – Statens Vegvesen.

Bilarna kommunicerar i realtid via en OBD-plugg som utvecklats av Nira Dynamics och läser av aktuell friktion, yttertemperatur och aktiviteten på vindrutetorkarna. Att montera tekniken tar bara någon minut för användaren och någon timme senare är bilens information tillgänglig för RSI.

  • Vi har hämtat inspiration från den däcktryckssensor som vi levererar till närmare 53 miljoner bilar i världen som också bygger på våra algoritmer. I framtiden kommer inte informationen att skickas från en plugg – utan programvaran kommer att finnas som standard i alla moderna bilar, men det tar några år till säger Gustav Kristiansson, titel Nira Dynamics.

Under januari lanseras hela projektet Tromsö och intresset för tekniken är stort. Över 300 privatpersoner anmälde sina bilar till projektet.

  • Vi blev tagna på sängen. Nu i starten har vi ett 50-tal pluggar tillgängliga för allmänheten, men det är väldigt roligt att det finns så stort engagemang hos privata förare. Övriga pluggar kommer att bäras av fordon med andra rörelesemönster som taxi- och hyrbilar med också olika typer av budbilar. Nu väntar några mycket spännande vintrar för oss, säger Torgeir.

Lansering i Europa.

Intresset är stort från många länder och RSI kommer att ställa ut i februari på Piarc, en av de största mötesplatserna för trafiksektorn inom forskning och ny kunskap i Europa.

 

Om RSI

RSI – Road Status Information är en programvara för att förutse, åtgärda och följa upp ishalka på väg. RSI används redan idag av ett flertal entreprenörer som underhåller svenska vintervägar, men kan även göra stor nytta för blåljusorgansiationer, som trafikinformation eller för planering av transporter eller reseföretag. Programvaran har utvecklats gemensamt av Klimator, ett kunskapsföretag från Göteborgs Universitet och Nira Dynamics, programvaruleverantör till fordonsindustrin.