Om RSI

RSI startade 2014 som ett forskningsprojekt med en rad olika samverkanspartners. Fordonsindustri tillsammans med Trafikverk och branschens utförare utvecklade tillsammans med Högskolor och Universitet en plattform för att utvärdera på vilket sätt fordonsdata kunde användas för att förbättra vintervägar.

Under 2017 har en rad aktörer valt att utveckla resultaten vidare däribland Klimator och Nira som tillsammans arbetat fram en helt ny programvara för bättre prognoser, realtidsuppföljning av åtgärder och realtidsuppföljning av åtgärdernas resultat.

Om Klimator

Klimator är ett kunskapsföretag vid Göteborgs universitet. Sedan 1999 har vi arbetat med konsultverksamhet inom klimatologi med målsättningen att bidra med kunskap inom tillämpningar som trafiksäkerhet, bebyggelse och miljö. Vi har verksamhet i Sverige och internationellt där vi bland annat arbetar med att designa och utveckla vägklimatsystem, bidra till framtida transportlösningar mot bakgrund av energi- kostnad och säkerhetskrav.

Om Nira
NIRA Dynamics grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Sverige. Med specialistkompetens inom bland annat sensorfusion utvecklar NIRA kostnadseffektiva säkerhets- och navigationslösningar som skapar mervärden för den globala fordonsindustrin. Kunderna inkluderar några av världens ledande biltillverkare, såsom Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat och Renault.