RSI – PROGRAMVARA VER. 2.11

RSI – Road Status Information är en programvara för att prediktera framtida väglag, planera åtgärder och följa upp genomförda insatser. RSI används idag av flera stora underhållsorganisationer för svenska vintervägar.

I programvaran kan användaren göra en första bedömning kring framtida riskbedömning av väghalka inom sitt område. Varningstrianglarna på bilden ovan visar på uppkopplade bilar som på aggregerad nivå indikerar sämre friktion (under 0,25µ). Det går också att zooma in för enskilda vägavsnitt, på- och avfarter för att se den prognosen för väghalka i området samt om bilar varnar för halka.

Baserat på vägklimatprognosen för driftområdet ger RSI ett förslag på insatser med saltgiva för enskilda vägavsnitt samt för hela driftområdet.

Unik programvara i sitt slag.

RSI 2.11 genererar användarvänliga vyer till användaren som väger samman data från såväl väderprognoser, information från VVIS, naturlig påverkan som topografi tillsammans med realtidsinformation som kommer från uppkopplade bilar.

Uppkopplade bilar

RSI 2.11 har helt unik data från uppkopplade bilar där friktion mellan däck och vägbana ger input till väglagsprognosen men också visar en aktuell bild av vägnätet i realtid. RSI teamet utrustar lämpliga fordonsflottor i det aktuella området med vår tekniska lösning för att få optimal täckning.

RSI 2.11 i två olika versioner.

 • RSI STD – för organisationer som vill integrera uppkopplade saltbilar och åtgärder med en framtida väglagsprognos. (Bild 1-5)
 • RSI PRO – för organisationer som vill integrera uppkopplade saltbilar med realtidsuppföljning av genomförda åtgärder med friktionsmätning av med olika typer av fordonsdata. (Bild 1-7).
1. Väglagsprognos

1. Väglagsprognos

 • Väglag på segmentsnivå
 • Fördelningen inom driftområdet i graf
 • Historik, Nuläge och Prognos
 • 2. Yttemperaturprognos

  2. Yttemperaturprognos

 • Yttemperatur på segmentsnivå
 • Fördelningen inom driftområdet i graf, max, min och medel
 • Historik, Nuläge och Prognos

 • 3. VVIS - stationer

  3. VVIS - stationer

 • Visar uppmätta värden och prognoser för
 • Vägväderstationer i området
 • Historik, nuläge, prognos och kamerabild tillgängligt
 • Möjligt att förstora och förminska dialogrutor
 • Uppföljning på VVIS prognosen av Yttemp, lufttemp och dagpunkt möjlig för historisk data.

 • 4. Åtgärder

  4. Åtgärder

 • Genomförda åtgärder
 • Åtgärdsförslag kopplat till prognos
 • Saltmängd/Plogning

 • 5. Restsalt

  5. Restsalt

 • Beräknad kvarvarande saltmängd på väg
 • Underlättar beslut om kommande åtgärder
 • Påverkar modellens väglagsprognos

 • 6. Fordonsdata - Halkvarningar

  6. Fordonsdata - Halkvarningar

 • Varnar för Friktionsmätningar under 0.25µ
 • Graf visar tydligt halksituationers utveckling

 • 7. Fordonsdata - Friktion

  7. Fordonsdata - Friktion

 • Visar uppmätt friktion från NIRA TGI
 • Ger tydlig bild över friktionsutvecklingen i området
 • Ger möjligheten för användaren att följa upp utförda åtgärder

 • FEATURESVVIS (REF)RSI STDRSI PRO
  VVIS stationsprognosXXX
  YttemperaturXXX
  LufttemperaturXXX
  DaggpunktXXX
  NederbördXXX
  HalkriskkartaXXX
  TextprognosX
  VägsegmentsnivåXX
  VäglagsprognosXX
  YttemperaturXX
  Utförda åtgärderXX
  ÅtgärdsförslagXX
  RestsaltsberäkningXX
  Friktion (uppmätt)X
  Friktion (Prognos)X

  Jag vill ha en inloggning...

   

  Verification