RSI STANDARD

RSI Standard 2.11 är en kraftfull applikation för vinterentreprenörer att förutsäga, planera och genomföra åtgärder. Den framtida prognosen tar här också hänsyn till de tidigare åtgärder som genomförts. I RSI Standard 2.11 ingår väderprognos för de 12 kommande timmarna, data från VVIS stationer, integration av saltspridare där genomförda åtgärder också påverkar framtida väglagsprognos.

I RSI Standard 2.11 kopplas saltspridare upp till molnet och unikt i programvaran är funktioner som förslag till saltgiva baserad på prognos, restsalt på vägen baserad på nederbörd och trafikflöde och uppföljning av genomförda åtgärder.

RSI Standard är en smart och intelligent programvara som riktar sig till moderna vinterentreprenörer som redan har en hög grad av digitalisering med uppkopplade fordon och saltbilar.

Med RSI Standard 2.11 ges ett stort utrymme att genom att minska kostnader för förbrukning av salt genom förändrade arbetsmetoder och att ge olika saltgivor i samma saltrutt i kombination med att algoritmerna tar hänsyn till restsalt som finns på vägen.

Eller bestäm dig för att ligga i framkant och beställ en offert.

Jag vill ha en offert på RSI 2.11

 

Verification