1. Väglagsprognos

1. Väglagsprognos

 • Väglag på segmentsnivå
 • Fördelningen inom driftområdet i graf
 • Historik, Nuläge och Prognos
 • 2. Yttemperaturprognos

  2. Yttemperaturprognos

 • Yttemperatur på segmentsnivå
 • Fördelningen inom driftområdet i graf, max, min och medel
 • Historik, Nuläge och Prognos

 • 3. VVIS - stationer

  3. VVIS - stationer

 • Visar uppmätta värden och prognoser för
 • Vägväderstationer i området
 • Historik, nuläge, prognos och kamerabild tillgängligt
 • Möjligt att förstora och förminska dialogrutor
 • Uppföljning på VVIS prognosen av Yttemp, lufttemp och dagpunkt möjlig för historisk data.

 • 4. Åtgärder

  4. Åtgärder

 • Genomförda åtgärder
 • Åtgärdsförslag kopplat till prognos
 • Saltmängd/Plogning

 • 5. Restsalt

  5. Restsalt

 • Beräknad kvarvarande saltmängd på väg
 • Underlättar beslut om kommande åtgärder
 • Påverkar modellens väglagsprognos

 • 6. Fordonsdata - Halkvarningar

  6. Fordonsdata - Halkvarningar

 • Varnar för Friktionsmätningar under 0.25µ
 • Graf visar tydligt halksituationers utveckling

 • 7. Fordonsdata - Friktion

  7. Fordonsdata - Friktion

 • Visar uppmätt friktion från NIRA TGI
 • Ger tydlig bild över friktionsutvecklingen i området
 • Ger möjligheten för användaren att följa upp utförda åtgärder

 • FEATURESVVIS (REF)RSI STDRSI PRO
  VVIS stationsprognosXXX
  YttemperaturXXX
  LufttemperaturXXX
  DaggpunktXXX
  NederbördXXX
  HalkriskkartaXXX
  TextprognosX
  VägsegmentsnivåXX
  VäglagsprognosXX
  YttemperaturXX
  Utförda åtgärderXX
  ÅtgärdsförslagXX
  RestsaltsberäkningXX
  Friktion (uppmätt)X
  Friktion (Prognos)X