Unik programvara för vägväder tilldelas
pris för bästa innovation.

Road Status Information (RSI) vinner ett stort erkännande i Europa där det nyligen bedömts som en av de allra bästa innovationerna inom ramen för Europeiska Kommissionens innovationsprogram Horizon 2020. Av flera tusen inskickade innovationer kvalificerade sig RSI tillsammans med ytterligare ett hundratal projekt till en slutgiltig finalomgång på plats i Bryssel. Resultatet blev att Road Status Information utses som ett av de allra bästa och tilldelas också medel för att utöka verksamheten och då på europeisk nivå.

Vägvädertekniken, RSI är en programvara där information från uppkopplade bilar kombineras med information från fasta väderstationer tillsammans med väderprognoser. Programvaran ritar sedan ut en framtida prognos för vägväder för en aktuell vägsträcka. Bilen blir en rullande väderstation som förutom yttertemperatur också levererar aktuell friktion på platsen. Friktionen är avgörande för att bedöma halkrisken på en väg.

30 års forskning kring vägar och halka

Bakom de väderbaserade algoritmerna med maskininlärning ligger Göteborgsbaserade forskningsbolaget Klimator som har mer än 20 års aktiv erfarenhet och forskning inom vägväder och vinterhalka.

–       Vi är väldigt glada och stolta att både vår webbaserade mjukvara ger entreprenörer och Trafikverk kraftfulla verktyg att ytterligare förstå och förhindra hala vintervägar, säger Torbjörn Gustavsson – grundare och doktor i Klimatologi vid Göteborgs Universitet.

–       Horizon 2020 innebär nu en expansion i Europa med fler demonstrationsområden med uppkopplade bilar, vädersensorer och digitaliserade vägnät och vi kommer ha ett stort behov av fler välutbildade ingenjörer med förståelse för klimat och trafik för att möta marknadernas förväntningar.

Många användningsområden för uppkopplade bilar.

Tillämpning av tekniken och den information som bilen ger har stor global potential då både miljö och säkerhetsaspekter blir allt viktigare.

  • I takt med att fler fordon kommer att bli autonoma (självkörande) krävs många olika tillämpningar för att bilen ska kunna anpassa sig till omgivningen. Aktuellt väglag och risk för halka är bara en av många programvaror som kommer att finnas i våra framtida bilar.
  • I dagsläget testas tekniken i kommersiell drift av entreprenörer i Sverige som har till uppdrag att underhålla landets vintervägar. Programvaran kan också användas för Polis, Räddningstjänst och medier för att varna trafikanter för farligt väglag.
  • Programvaran är i sitt slag världsledande och har utvecklats av Klimator – ett forsknings- och utvecklingsbolag vid Göteborgs Universitet som grundats av Torbjörn Gustavsson och Jörgen Bogren. Klimator har under 20 års tid utvecklat både globala, nationella och regionala vägvädermodeller med målet att skapa en säkrare trafikmiljö med bättre vägväderinformation.

 

För mer information:
Torbjörn Gustavsson, VD
070-917 02 52
http://www.roadstatus.info/app